Strategi/

Marknads­­undersök­ningar

Tillbaka till Strategi

Att veta utgångsläget är förlösande. Detta arbete kan se olika ut beroende på hur stor målgruppen är och vilken kunskap man behöver. Det kan handla om kvantitativa marknadsundersökningar, dvs där man ställer frågor till ett stort antal personer, eller kvalitativa undersökningar där man istället går på djupet med några speciellt utvalda.

Ofta gör en ganska enkel marknadsundersökning stor nytta för det fortsatta arbetet, oavsett om den bekräftar det man tror eller ställer allting på huvudet så gör en analys av dessa data att man faktiskt vet istället för anar eller tror (många gånger visar det sig att sanningen ofta är en blandning av bekräftelse och överraskningar). Bara vetskapen kommer att ge dig konkurrensfördelar, och pålitliga fakta gör att ni vågar göra insatser med långt större lugn och självförtroende.

En undersökning kan också handla om att hitta en smart marknadssegmentering, eller att hitta rätt argument för att bli det mest attraktiva alternativet på en redan penetrerad marknad, där din produkt eller tjänst kan plocka marknadsandelar för att kommunikationen skjuter med kula istället för hagel.

Marknadsanalys

Det kan också handla om att göra en konkurrentanalys eller marknadsanalys för att ta reda på vilka andra som är verksamma på en viss marknad och vad som kännetecknar respektive konkurrent. Genom att veta vilka som är ens medtävlare kan man lättare formulera rätt budskap och insatser för just denna marknad.

Förändringsarbete

Ibland kan även en intern undersökning vara precis vad doktorn föreskriver. Man kan bli förvånad hur mycket vedertagna fakta som faktiskt bara är föreställningar, och att få ett utifrånperspektiv på vad organisationen tycker eller hur den arbetar kan göra underverk när det gäller att nå klarhet eller konsensus i ett förändringsarbete.

TR jobbar med allt från multinationella webbundersökningar till personliga intervjuer och samarbetar med en rad partners som var och en är specialister på sin undersökningsnisch.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Nils Arvidsson
070-573 19 67
nils.arvidsson@tr.se

Kontakta oss

Våra tjänster

Strategi

Rätt väg framåt för din kommunikation och ditt företag.

Identitet & design

Öka din visuella konkurrenskraft.

Marknadsföring

Med starka koncept når du ut, in och fram.

Digital närvaro

Så utnyttjar du de digitala möjligheterna.

Innehåll

Rätt innehåll är avgörande för hur din hemsida, sociala kanaler och presentationer uppfattas.


Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


    Hör av dig

    Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?