Strategi/

Kommunikativ strategi

Tillbaka till Strategi

Strategisk kommunikation, kommunikativ plattform, kommunikationsplan – ja kärt barn har många namn.

Oavsett vad du kallar den handlar det om viktiga riktlinjer för att kommunicera så tydligt, enhetligt och attraktivt som möjligt med dina kunder. Strategin kan också ha en viktig intern uppgift –  att se till att alla medarbetare har samma inställning, samma utgångspunkt och ser samma mål med det ni säger.

En kommunikativ strategi är speciellt effektiv om den också omfattar hur vi ska prata med olika målgrupper på  olika marknader. På idrottsspråk skulle man kunna säga att den kommunikativa strategin är vår taktiktavla, vår plan och våra regler för vad och hur vi ska kommunicera – i allt från små produktannonser och sociala media till webb och stora mässor. Genom att skapa och följa dessa riktlinjer gör ni det lättare för kunden att uppfatta er på rätt sätt, och slipper pinsamma klavertramp och kostsamt dubbelarbete. Låt oss visa några exempel på hur vi jobbat med andra kunder, på hemmaplan och globalt. Och ta ett förutsättningslöst samtal om ditt företags kommunikation, idag och framåt.

Roger Wikström
070-638 93 98
roger.wikstrom@tr.se

Kontakta oss

Våra tjänster

Strategi

Rätt väg framåt för din kommunikation och ditt företag.

Identitet & design

Öka din visuella konkurrenskraft.

Marknadsföring

Med starka koncept når du ut, in och fram.

Digital närvaro

Så utnyttjar du de digitala möjligheterna.

Innehåll

Rätt innehåll är avgörande för hur din hemsida, sociala kanaler och presentationer uppfattas.

Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


    Hör av dig

    Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?