Tjänster/

Strategi som lederi rätt riktning

Glöm skolboken för ett ögonblick. Effektiv kommunikation ser annorlunda ut idag. Detta hör ihop med förändrade mediavanor och köpbeteenden. Idag startar ett köp nästan alltid med en sökning på nätet – även inom business-to-business. Att låta sig finnas där kunden faktiskt letar är därför helt avgörande för att du över huvud taget ska finnas på kundens mentala shortlist. Dessutom är det allt viktigare att kunden kan göra något av sitt intresse. Att bara ge ännu mer information när kunden egentligen står nära ett köpbeslut, kan få motsatt verkan. Man vill ha action.

En långsiktig plan. Och säkra sökresultat

Men det finns ingen motsättning mellan det snabba och det långsiktiga. Att målmedvetet ta fram en plan för ett företags eller en organisations kommunikation är nödvändigt ur ett långsiktigt perspektiv. Oavsett om det handlar om att stärka eller förflytta ett varumärke, sälja en produkt eller tjänst eller till och med bara hålla en specifik mål- eller påtryckargrupp informerad.

TR hjälper dig att den rätta blandningen mellan varumärkesbyggande och sälj, en strategi som ofta handlar om båda perspektiven samtidigt. Varumärkesvård handlar om att bygga förtroenden, försäljning om att använda detta förtroende på bästa sätt. Vi har lång och bred erfarenhet av olika strategiarbeten, men också spetskompetens när det gäller förändrade mediavanor och snabbfotade köpbeteenden.

Köpbeteenden, kompassriktning och strategiarbete

Exakt hur detta strategiarbete ser ut varierar givetvis från företag till företag. Det kan vara genomgång av en redan befintlig ”kompassriktning” eller att det är dags att staka ut någonting helt nytt.

Hör av dig för ett förutsättningslöst möte, eller läs mer om några olika strategiska tjänster vi erbjuder.

Mikael Pettersson
070-569 27 02
mikael.pettersson@tr.se

Kontakta oss

Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?