Tjänster/

Strategi som leder i rätt riktning

Strategi handlar om att göra rätt från början. Att ta reda på hur nuläget faktiskt ser ut och hur du ska positionera dig för att särskilja dig från konkurrensen och lättare nå målet. TR hjälper dig att ta ut den kompassriktningen. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med olika strategiarbeten, och kombinerar denna spetskompetens med insikter vad gäller förändrade mediavanor och snabbfotade köpbeteenden.

Idag startar ett köp nästan alltid med en sökning på nätet – även inom business-to-business. Att låta sig finnas där kunden faktiskt letar är därför helt avgörande för att du över huvud taget ska finnas på kundens mentala shortlist.

Marknadsundersökning

Oavsett om det handlar om att stärka eller förflytta ett varumärke, öka försäljningen eller kommunicera ett budskap är det viktigt att veta nuläget. Hur står vi oss i jämförelse med konkurrenterna? Vilka ÄR våra konkurrenter? Vad tycker mottagarna om oss, egentligen? Att gissa färdriktningen är sjukt svårt. Medicinen heter fakta.

Läs mer

Varumärkesstrategi

Det märkliga med varumärken är att vi kan äga dem, men inte bestämma deras värde. Det är vad andra tycker om ditt företag eller din produkt som avgör. Däremot kan du i högsta grad påverka situationen. Låt oss visa dig hur du strategiskt och målmedvetet kan jobba med ditt varumärke, minska priskänsligheten och öka företagets värde.

Läs mer

Kommunikativ strategi

En plan för ett företags eller en organisations kommunikation är väl investerade pengar. När planen är lagd är det så mycket lättare att göra rätt, och se till att alla insatser drar åt samma håll. Det gör det också så mycket lättare att tacka nej till alla ”erbjudanden” som både stjäl tid och urholkar budgeten. En bra strategi gör också mediaplaneringen så mycket lättare (och bättre).

Läs mer

Digital strategi

Det verkar finnas två diken när det gäller företag och digitala kanaler. Antingen kastar man sig huvudstupa in i den digitala djungeln eller så skyr man dessa kanaler så länge det alls är möjligt. Men det finns en bättre väg framåt. En väg som öppnar nya möjligheter att veta hur effektiv varje insats är och som gör att du kan kommunicera med dina kunder i flera steg. Vi visar dig hur.

Läs mer

Mikael Pettersson
070-569 27 02
mikael.pettersson@tr.se

Kontakta oss

Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


    Hör av dig

    Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?