Om oss/

Partners – kompletterande kompetens

Kommunikativ kompetens handlar om både spets och bredd. Om att både kunna se och ansvara för helheten och leverera högkvalitativa lösningar inom alla segment som marknadsföring omfattar. Oavsett marknad. Oavsett media. Därför jobbar TR med ett nätverk av kompletterande kompetens och resurser, i allt från strategier till produktion och leveranser.

Hello Future är vår digitala partner och ett viktigt komplement till vår spetskompetens inom kommunikation. De hjälper företag och organisationer med framtidens digitala möjligheter. Nya affärsstrategier. Nya produkter. Nya sätt att tänka. Tillsammans är vi en stark och dynamisk duo med stora produktionsresurser.

 

Zacco är en annan viktig resurs. Som specialister på IP (intellectual property) hjälper de kunder med patentansökningar och registreringar av varumärken, omfattande immaterialrättsstrategier och juridisk kompetens från marknadsföring och FoU till försäljning och corporate finance.

 

Business Sweden kompletterar oss när det gäller exportmarknadsföring. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden och har till uppgift att hjälpa svenska företag i alla skeden av deras internationalisering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad.

I vårt närverk (en felstavning som faktiskt beskriver samarbetet på ett bra sätt) ingår självklart också kompetens och resurser inom alla andra delar av fysisk och digital marknadsföring. Genom denna kombination, där TR tar ett helhetsansvar, kan vi erbjuda tjänster och kapacitet från och för hela världen. Något som visat sig vara väldigt effektivt och uppskattat.

Vill du också finnas med bland TR:s partners, hör av dig till oss.

Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?