Tjänster/

Marknadsföring,förtroenden och mervärden

Nej, marknadsföring handlar inte främst om att sälja mer produkter. Först och främst handlar det om att skapa kännedom och förtroenden som i sin tur bygger ditt varumärke. SEN kommer köpet.

Känner dina presumtiva kunder inte till dig, spelar det faktiskt mindre roll hur bra din produkt eller tjänst är. Oavsett om det handlar om produktlanseringar, kampanjer eller annan typ av försäljning så gäller den klassiska tumregeln: Finns du inte i deras huvud, så finns du inte överhuvudtaget. Om det sedan handlar om att tydliggöra fördelar, eller lyfta fram ett oemotståndligt erbjudande beror givetvis på. Vi hjälper dig att utforma och producera rätt reklamkampanj.

Mervärden och förtroenden

I det längre perspektivet handlar marknadsföring om att bygga förtroenden och skapa mervärden för kunden. Det är lite som med ett bankkonto. Varje gång du kommunicerar med din marknad sätter du in på förtroendekontot, tillgångar du har nytta av sedan när kunden ska ta beslut om köp. Dels kommer du lättare ifråga, dels blir din produkt eller tjänst mindre priskänslig. Utan detta mervärde, handlar en konkurrenssituation ohälsosamt mycket om prispress. Varumärkesbyggande gör tydlig skillnad. Din produkt blir mer värd, och därmed mindre priskänslig.

TR hjälper dig

TR har specialiserat sig på marknadsföring inom B2B, alltså hur köpprocesser och kommunikation ser ut mellan industriföretag, och vilka speciella krav det ställer på kommunikationen. Vi hjälper dig med allt från marknadsundersökningar och strategier till företagsprofilering, hemsidor, filmer, kampanjer, annonsering, digitalt material, presentationer, DR (direktreklam), PR och pressbearbetning, mässor och olika former av säljstöd (broschyrer och andra trycksaker).

Ett helhetsgrepp

Fördelen med att jobba med TR är också att vi ser till helheten, så att alla insatser samverkar med varandra – inklusive grafisk produktion av både digitalt och ”analogt material. Vi hjälper dig både att sätta in på förtroendekontot och med budskap och material som även kortsiktigt hjälper dig att öka försäljningen.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Nils Arvidsson
070-573 19 67
nils.arvidsson@tr.se

Kontakta oss

Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?