Kunskap/

What’s in a logo?

2019-02-12

Logotyper är kommunikationens superhjältar. De kan på ett ögonblick förmedla ett känslomässigt budskap som gör att du gillar, älskar, eller hatar, ett varumärke, företag eller organisation. Det betyder att den är ett kraftfullt verktyg för den som vill göra sig mer synlig, omtyckt och igenkänd. Men vad är det som skiljer en bra logotyp från en dålig? Och vad ska du tänka på när du utvecklar din nya identitetsbärare? För att kunna förstå det behöver vi reda hur en logotyp egentligen fungerar.

Symbol vs. innebörd
Märken, sigill eller logotyper har använts i alla tider för att identifiera till exempel ägarskap, ursprung eller kvalitet. Grafiska symboler är också ett effektivare sätt att kommunicera än med ord och bokstäver. Men det som är intressant är inte främst det grafiska märket i sig, utan dess förmåga att representera en innebörd. Kända starka symboler som Nikes ”swoosh”, nazisternas hakkors eller kristuskorset har fått sin innebörd på grund av inlärning och en sorts överenskommelse mellan människor. Men ett riktigt bra grafiskt märke kan ge dig gratisskjuts, göra målgruppen mer mottaglig och inlärningen smidigare.

Det här är de egenskaper som en bra logotyp behöver ha för att öka din visuella superkrafter:

1. Särskiljande
Det här är den viktigaste egenskapen för en logotyp. Att skilja ut dig från konkurrenterna och göra dig unik. Det betyder inte att den behöver vara helt avvikande eller utflippad, men den får definitivt inte kunna sammanblandas med någon annan inom din kategori.

2. Lätta att tolka och minnas
En enkel och tydlig form gör logotypen lätt att tolka, vilket är bra. Men det som gör att den dessutom fastnar i minnet är om den har en avvikande egenskap. Något som sticker ut, retar ögat och gör att du medvetet eller omedvetet hajar till. Det är i kombinationen av det bekanta och det oväntade som magin uppstår.

3. Associativ
Egentligen behöver inte en logotyp symbolisera din verksamhet eller erbjudande. Då är det viktigare att den hjälper målgruppen att associera till värden och egenskaper som du vill att ditt varumärke ska stå för. Med andra ord behöver inte ett flygbolag ha ett flygplan eller en fågel som symbol, men det är förmodligen bra om logotypen associerar till professionalism, punktlighet och trygghet.

4. Estetisk
Vad som anses som snyggt eller estetiskt varierar mellan kulturer, målgrupper och branscher, men en väl utformad logotyp, anpassad för sitt sammanhang, kan vara till rejäl hjälp om du vill framstå förtroendeingivande och professionell.

5. Praktisk
Din logotyp bör lätt kunna reproduceras och användas i tryck eller digitalt. Det är både professionella yrkesmän och glada amatörer som kommer att handskas med den och det finns mycket man kan göra för att användningen ska bli idiotsäker. Här handlar det om att undvika diffusa färger, små detaljer eller annat som kan göra användningen komplicerad.

6. Lätt att älska
Det är oftast svårt att avgöra varför man direkt gillar någon eller något. Men motsvarigheten till personkemi är viktig även när man designar en logotyp. Rationella argument räcker långt, men både ägare, ledning och medarbetare behöver känna någonting för den visuella symbolen för sin organisation eller varumärke. I hjärtat, maggropen eller var man nu har sina känslor.

Måla upp visionen
En bra logotyp kan som sagt ge dig extra kraft i att nå dina mål. Därför är det viktigt att tillsammans med designern gå igenom vad du vill åstadkomma med din visuella identitet och vad ditt varumärke ska stå för. En logotyp kan ha ett starkt symbolvärde i arbetet med att bygga ett starkt och tydligt varumärke och företagskultur. Och även om varumärke och kultur är en subjektiv uppfattning i huvudet på din målgrupp och dina medarbetare, är du och företagsledningen viktiga för att sätta upp mål och måla upp visionen.

Nils Arvidsson
070-573 19 67
nils.arvidsson@tr.se

Kontakta oss

Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


    Hör av dig

    Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?