Kunskap/

Varför affärsekonomer inte förstår design

2018-11-09

Missförstå mig rätt. Det finns gott om ekonomer som gillar design och som har bra koll på vackra saker. En av mina bästa vänner till exempel är ekonomichef på ett stort företag och har en osviklig smak när det gäller både arkitektur och kläder. Han har bland annat förmågan att kunna köpa en klänning till sin fru som både passar och klär henne perfekt. Ett konststycke som jag själv oftast misslyckas med. Trots att jag har formgivning som yrke.

Design menar många experter, är ett av de bästa sätten för företag att öka sin konkurrenskraft. Ändå är det få som sysslar med affärsutveckling som förstår vilka mekanismer som påverkas av design och hur man kan räkna på design som investering.

I grunden handlar det om synen på oss själva som rationella varelser. Att vi väljer produkter och tjänster baserat på rationella argument. Men sanningen är att all forskning visar på att beslut och val alltid fattas på känslomässiga grunder. Mer eller mindre.

Vi tänker med ”hjärtat”

Semir Zeki är en forskare från England som forskat i hur estetik och skönhet påverkar oss neurologiskt. Han har bland annat upptäckt att om vi tycker att ett föremål, en bild eller en miljö är vacker kommer vi automatiskt att känna oss väl till mods och bli positivt inställda. Det är en liten dos dopamin som utsöndras i amygdala i hjärnan och som gör att vi i det läget inte fäster så stort avseende vid brister eller fel (det är för övrigt samma mekanism som påverkar oss när vi blir kära i en person).

Det här innebär förstås en möjlighet för företag att påverka upplevelsen av en produkt eller tjänst. Steve Jobs på Apple upptäckte tidigt att om användarna tyckte om utseendet och gränssnittet hos produkterna, hade man större överseende med eventuella brister. Dessutom blev man på köpet mer betalningsvillig.

Betydelsen av den subjektiva upplevelsen i interaktionen med produkter och gränssnitt är något som fått större uppmärksamhet bland mjukvaruutvecklare på senare tid. Äger du till exempel ett flygbolag är det stor chans att bokningssystemet på hemsidan idag ges väldigt stor betydelse för upplevelsen av flygbolaget i stort.

Design som investering

Även om de flesta tycker att det är självklart att man i affärssammanhang ska vara propert klädd och ha ett prydligt visitkort att visa upp, är det få som förstår hur man kan räkna på investeringar i estetik och design. Men i själva verket är det att se som vilken investering som helst.

Att design är något subjektivt är naturligtvis något man måste ta hänsyn till. Om man vill vara säker på att investeringen ska bära frukt behöver man göra research kring målgruppens preferenser och beteende. Det kan också vara en god idé att senare i processen testa designlösningar genom fokusgrupper och liknande.

Men uppsidan av att använda design som konkurrensmedel är att det gör din produkt eller tjänst mer attraktiv och uppmärksammad, det bygger varumärket (om den positiva estetiska upplevelsen är konsekvent i alla kontaktytor) och kanske viktigast; det gör att du kan ta ut ett högre pris. Med andra ord ett ROI som borde kunna intressera vilken ekonom som helst.

Vill du veta ner om vad design kan göra för ditt företag – hör av dej till oss!

Nils Arvidsson
070-573 19 67
nils.arvidsson@tr.se

Kontakta oss

Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


    Hör av dig

    Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?