Kunskap/

Strategi lyfter din Content Marketing

2017-03-17

Det är ganska lätt att konstatera att content marketing är en marknadsföringsmetod som slagit igenom på bred front. Idag producerar marknadsförare runt om i världen enorma mängder innehåll i alla möjliga kanaler, främst egna ägda kanaler, men också förtjänade.

Men bara för att content marketing nu är etablerat betyder det inte att det alltid är effektivt. Bristen på strategier, och framförallt dokumenterade strategier, gör att många inte får rätt effekter på sina content marketing-insatser. Den insikten stöds av undersökningen ”B2B Content Marketing 2016 Benchmarks, Budgets, and Trends – North America” som visar att bara 30 procent av alla B2B-marknadsförare anser att de är effektiva med sin content marketing. Det skulle man nog kunna kalla en skrämmande låg siffra med tanke på de resurser som satsas.

Undersökning visar också att det framförallt är två faktorer som skiljer mellan de som lyckas och de som inte lyckas. De som får riktigt stor effekt av sin content marketing har en väl dokumenterad strategi. Och de följer den konsekvent. Att ta sig tid att göra sin hemläxa verkar alltså löna sig i längden.

En dokumenterad strategi kan ju låta både svårt och omfattande, men egentligen behöver man inte göra det svårare än vad det är. Här kommer några enkla tips på vad din grundläggande strategi kan innehålla:

1. Syfte och mål

Vilka konkreta syften och mål ska din content marketing ha. Driva försäljning? Skapa potentiella kunder? Öka kännedomen? Ofta finns det mer än ett syfte.

2. Målgrupper

Definiera de målgrupper som du vill nå och med vilka kanaler.

3. Innehåll

Vilka behov har dina målgrupper, vilka problem och utmaningar har de, vilka är deras vanligaste frågor? Innehållet måste vara relevant, intressant, engagerande eller underhållande. Det ska skapa värde för mottagaren.

4. Organisation, resurser och ansvar

Vem eller vilka som ska göra jobbet? Tänk både produktion och distribution.

5. Mätning

Omvandla målen till konkreta mätpunkter. Tänk på att effekten av content marketing i regel kräver långsiktighet.

Ytterligare en sanning är att det finns ett tydligt behov av att producera innehåll med hög kvalitet, inte bara ännu mer innehåll. Allt innehåll MÅSTE vara intressant, relevant och engagerande för målgruppen och dessutom träffa rätt i köpprocessen, annars riskerar det bara att upplevas som ointressant, och i värsta fall till och med irriterande. Med en nerskriven strategi säkerställer man att alltid leverera rätt innehåll, till rätt målgrupp vid rätt tillfälle.

Roger Wikström
070-638 93 98
roger.wikstrom@tr.se

Kontakta oss

Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


    Hör av dig

    Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?