Kunskap/

Skapa trafik med Native Advertising

2017-03-16

Native Advertising är en digital marknadsföringsmetod som ännu är relativt ny i Sverige, men som har växt rejält under det senaste året. Metoden går ut på att skapa webbannonser utformat som redaktionellt innehåll. Det kan vara allt från en sponsrad tweet till ett facebookinlägg eller en annonsmärkt artikel placerad i köpt media. Målet med den här typen av marknadsföring är att skapa en värdefull läsarupplevelse som engagerar och uppmanar till spridning av innehållet. På det sättet kan annonsören nå ut till potentiella kunder i ett format som känns mindre påträngande än en traditionell annons.

Med Native Advertising vill man att annonsen ska smälta in i sitt sammanhang och bli en del av det omgivande redaktionella materialet. Har annonsen ett bra och intressant innehåll finns goda chanser att få relevant trafik till sin annons och möjligheter att bygga nya relationer och skapa förtroende till sina kunder. Genom att bjuda på kunskap och engagerande innehåll blir reklamen både personlig och varumärkesbyggande.

Native Advertising är alltså ett brett begrepp, men kärnan i det är att det är köpt innehåll som placeras i ett sammanhang på en medieplattform. Native Advertising kan vara en del i en större content marketing-strategi. Men Native Advertising är inte Content Marketing. Content Marketing handlar nämligen om att skapa och publicera intressant, relevant och engagerande innehåll som mottagaren vill ta del av och själv söker upp, oftast i kanaler som ägs av avsändaren. Avsändaren vill etablera en ömsesidig och lojal relation till mottagaren som inte stör på det sätt som traditionell reklam i regel gör.

Nils Arvidsson
070-573 19 67
nils.arvidsson@tr.se

Kontakta oss

Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


    Hör av dig

    Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?