Kunskap/

Marknadsföring är så mycket mer än teknik

2018-04-23

I dessa dagar pratas det mycket om digitalisering som något som kommer att avgöra företagens framtid. Reklam och försäljning är områden som påverkas dramatiskt av den digitala utvecklingen. Köparnas beteende har förändrats och marknadsföringskanalerna är nya. Det märks bl a genom att en allt större del av mediainvesteringarna hamnar digitala kanaler, som Facebook och Google Adwords. Och de nya kanalerna lockar med nya möjligheter till målgruppsselektering, möjligheter till mätning och optimering och inte minst ett relativt lågt pris sett till kontaktkostnad.

Men i takt med att de digitala kanalerna blir mer och mer populära tenderar argumenten och lösningarna att bli mer och mer tekniska. Och även om man kan påvisa spridning i form av visningar och klick så mäts sällan effekten av investeringarna i form av förändrade attityder eller kännedom för den delen. Aspekter som kanske är mer viktiga än något annat.

I en artikel i Dagens Industri för något år sedan kunde man läsa att 40% av Sveriges börsnoterade företag inte mäter effekterna av sin marknadsföring alls. I samma undersökning ansåg 48% av de tillfrågade att marknadsföring hade liten eller ingen påverkan alls på försäljningen. Ändå investerar svenska företag 74 miljarder i reklam årligen enligt IRM (Institutet för reklam och mediestatistik) varav ca hälften går till digitala kanaler. Anmärkningsvärt tycker vi.

Sätt rätt mål för investeringarna
Oavsett om du marknadsför dig i analoga eller digitala kanaler bör du definiera vilken effekt du vill uppnå. Det är inte självklart att det är en försäljningsökning som är det realistiska eller strategiskt riktiga målet. Ofta är det mer relevant att prata om ökad kännedom eller förändring av attityder till din produkt, tjänst eller varumärke. Och vill du påverka attityder blir det uppenbart att budskapet är avgörande.

The media is NOT the message
För att din målgrupp ska ta till sig ditt budskap behöver det vara relevant och anpassat för den du pratar med. För att du ska kunna påverka attityder behöver målgruppen dessutom gilla det dom ser eller hör. D v s den emotionella upplevelsen avgör om dom tar till sig och minns ditt budskap. Har man för stort fokus på en smart teknisk lösning men saknar en bra kommunikativ idé och ett slagkraftigt budskap, är det lätt att kasta mediapengar i sjön. Oavsett om det handlar om display- eller sökmotorannonsering.

Det är heller inte så enkelt som att man kan använda sig av samma annonskoncept som fungerat bra i traditionella medier när man annonserar online. Kontexten avgör dramatiskt vad som kommer att fungera eller inte. Det är en sak om du bläddrar i branschtidning på jobbet, en helt annan om du ligger hemma i soffan och kollar Facebook-flödet.

Välkommen till oss för att diskutera dina mediainvesteringar. Vi kan hjälpa dig utforska de nya möjligheterna inom onlinemarknadsföring men också med att utforma ditt budskap så att du bygger ditt varumärke och påverkar din målgrupp i rätt riktning.

Nils Arvidsson
070-573 19 67
nils.arvidsson@tr.se

Kontakta oss

Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


    Hör av dig

    Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?