Kunskap/

Hur jobbar du med ditt arbets­givar­varumärke?

2017-05-31

Begreppet arbetsgivarvarumärke är för dom flesta starkt förknippat med rekrytering. Om du framstår som attraktiv som arbetsgivare så får du förmodligen ett större urval och bättre kvalitet på de sökande när du rekryterar. Och förmågan att attrahera och motivera kompetent arbetskraft är en av de viktigare framgångsfaktorerna idag.

Men det finns även andra fördelar med att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke. Många tänker nog inte på att satsningar på en attraktiv arbetsplats också påverkar den befintliga personalen. Undersökningar visar att det generellt sett ger högre motivation, högre effektivitet och lägre personalomsättning. Det skapar dessutom engagemang hos medarbetarna som direkt eller indirekt bidrar till en bättre rekryteringsförmåga.

Vissa menar att ett målmedvetet arbete med arbetsgivarvarumärket alltid måste börja internt. Simon Senek, en känd föreläsare inom ledarskap och motivation, säger ”Customers will never love a company until the employees love it first”

Hur skapas då bilden av ditt varumärke?

Kommunikation sker på ett annat sätt idag, det gäller även i rekryteringssammanhang. Kandidaterna gör egen research i högre grad, oftast via Internet, och fler bidrar med information i form av omdömen, kommentarer, artiklar, etc. Och kom ihåg, att den officiella bilden av ditt företag inte är detsamma som den upplevda bilden. Företagskultur och renommé väger ofta betydligt tyngre.

Vad har du att locka med då?

Det som är viktigt när man söker jobb är förstås lön och förmåner, arbetsmiljö och företagskultur. Men listan fortsätter med: karriärsmöjligheter internt, möjligheter till kompetensutveckling och förutsättningar för balans mellan arbete och privatliv.

När det gäller tjänster med tonvikt på intellektuellt arbete har aspekter som personlig utveckling och högre syften stor betydelse. Arbetsgivare som Apple eller Tesla, med tydliga värderingar och visioner om att förändra världen, har betydligt större chans än andra att locka ambitiösa och kompetenta medarbetare.

Fem viktiga saker att tänka på inför ditt varumärkesarbete

Så, om du då bestämmer dig för bli en attraktiv arbetsgivare – vad ska du tänka på? Här är några grundläggande tips:

1. Kommunicera med både passiva och aktiva arbetssökande. Man vet aldrig i vilken fas målgruppen befinner sig. Kanske passar det inte just nu, men kanske längre fram.

2. Kommunicera med både interna och externa målgrupper. Varumärket och företagskulturen byggs inifrån.

3. Lär känna din målgrupp. Hur blir du relevant för dem? Vad kan du erbjuda som passar deras livssituation utöver lön och förmåner?

4. Anpassa kanalerna efter målgruppen. Alla läser inte dagstidningar till exempel. Och glöm inte interna kommunikationskanaler.

5. Öppna upp och visa insidan. Berätta om företagskulturen. Ingen är särskilt intresserad av den officiella företagspresentationen.

Vill du veta mer om metoder och verktyg för arbete med arbetsgivarvarumärket, hör gärna av dig till oss.

Nils Arvidsson
070-573 19 67
nils.arvidsson@tr.se

Kontakta oss

Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


    Hör av dig

    Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?