Kunskap/

Här är genvägen till fungerande e-handel

2019-11-21

”Hur får jag tid till de kundkontakter som faktiskt kan generera inkomster?”

I samband med att TR nyligen hjälpte företag i Norr- och Västerbotten i ett samverkans- och utbildningsprojekt kretsade en hel del av frågorna kring TID. Eller rättare sagt bristen på den. Alla företag som ingick i projektet sökte en lösning där man snabbare kunde ge tydliga svar på standardfrågor så att det fanns mer tid över att ta hand om de mer intressanta, specifika frågorna, de vars svar faktiskt mynnar ut i order.

Ett förlösande dellösning handlade om e-handel och det faktum att denna automatiserade form av kundbearbetning faktiskt kan ge mer tid över och snabbare service till kunderna utan att det ens behöver betyda att kunden köper din vara på nätet.

Låt mig förklara.

E-handel är idag en helt naturlig del av svenskarnas vardag. 88 procent av alla svenskar handlar på nätet, och det är i stort sett bara personer över 76 år som är mer tveksamma (men ändå är det drygt hälften av dem som använder e-handel). En färsk undersökning från svensk e-handel visar att värdet av denna form av affärer fortsätter att öka för 13:e året i rad. Svenska konsumenter näthandlar nu för mer än 300 miljarder kronor. Enbart ökningen med 37 miljarder kronor jämfört med fjolårets siffror är högre än vad e-handeln var 2007 när mätningarna startade…

Dina möjligheter

Siffrorna för handel mellan företag är svårare att sammanställa, eftersom gränsen för vad som egentligen räknas som e-handel inom business-to-business är svår att dra. Vissa beräkningar görs dock gällande att det handlar om över tusen miljarder kronor. Ofattbara summor med andra ord. Och just här, i den knepiga gränsdragningen mellan traditionell handel och webbaserad sådan, ligger också möjligheterna för små och medelstora företag:

Genom att tydligare definiera stegen inom marknadsföring och försäljning kan du hitta betydande tidsvinster, göra din produkt mer lättillgänglig och ta de första viktiga stegen mot mer regelrätt e-handel. Och för dig som redan provat på, men inte tycker att e-handeln fungerar som du hoppats, finns det också nytt hopp att hämta. Statistik visar av 97 % av alla som lägger produkter i en webbshops varukorg sedan inte går vidare och köper. Här finns alltså en enorm potential om man spelar sina kort rätt. Till exempel genom att utgå från sin egen verksamhet och sina målgrupper, snarare än att köpa färdigt system som påstås passa allt och alla. (Jo, det finns ju gott om sådana quick-fix lösningar som inte är det du behöver och som kan bli ganska dyrköpta erfarenheter). E-handel är framför allt så mycket mer än teknik. Den stora delen handlar om kommunikation, om att bygga förtroenden och att kvittera dessa förtroenden på rätt sätt.

E-handelstrappan

TR har tagit fram en e-handelstrappa med nio viktiga steg som tar dig från tidsbrist till fungerande e-handel. Den tar upp allt från grundläggande strategi och positionering till hur du driver trafik till din hemsida, hur besökaren ska hitta rätt köpknapp att trycka på och vad man bör tänka på sen.

”Men mina produkter går inte att sälja på nätet”, invänder du.
Kanske är det så. Eller så inte. Vår erfarenhet är att företag ofta utesluter e-handel för att de har en för grund bild av vad detta kan innebära. Vi vet också av erfarenhet att många företag som börjat nysta i detta har upptäckt att det faktiskt går att vinna både tid och nya affärer enbart genom att se över VAD man erbjuder olika målgrupper och HUR detta förpackas. Och att detta gör att de nästa åtta trappstegen plötsligt blir betydligt intressantare…

Hör av dig så berättar vi mer.

Roger Wikström
070-638 93 98
roger.wikstrom@tr.se

Kontakta oss

Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


    Hör av dig

    Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?