Kunskap/

Digital branding – framtidssäkra ditt varumärke

2019-03-21

Det är mycket snack nu. Om digitalisering, startups och disruptive innovation. Det är ingen hejd på förväntningarna och alla laddar för den revolution som just nu håller på att förändra sättet vi kommunicerar, marknadsför och köper produkter och tjänster. Men hur påverkar det varumärkesarbetet?

Redan här tänker skeptikern, att människor är människor, och hur försäljning, marknadsföring och varumärke fungerar är i grunden detsamma som under de senaste 50 åren. Same, same, but different. Men här kommer man inte undan. Förändrade köpbeteenden och en ny och globaliserad konkurrenssituation har redan nu stökat till det ordentligt i många branscher. Även inom B2B.

Men det finns hopp. Här är några tips på hur man kan få sitt varumärke att undvika drunkningsdöden och stället lära sig simma på flodvågen.

1. Skaffa en personlighet och ett existensberättigande
Köpbeslut fattas till största delen på känslomässiga grunder och ditt varumärke är i grunden en subjektiv uppfattning i huvudet på målgruppen. Hur den uppfattningen skapas och utvecklas har förändrats på senare tid. Idag är allt oftare den första kontakten online. Kanske via en sökning på Google. Det innebär att du måste ge svar på frågan ”varför?”. Direkt och inom några sekunder. Varför ska besökaren välja ditt företag eller varumärke bland alla andra som man hittar på nätet? Och varför ska hon eller han gilla ditt varumärkes personlighet? Om du inte kan göra ett känslomässigt positivt intryck, är risken att ditt varumärke går obemärkt förbi.

2. Uppträd snyggt och konsekvent i alla kontaktytor
Att uppträda konsekvent i form och budskap är ett sätt för målgruppen att känna sig trygga med dina avsikter och agerande. Att gång på gång skapa rätt förväntningar och sen leva upp till dem, skapar förtroende. Det är därför MacDonalds restauranger ser likadana ut eller att saltkuvertet på flygplanet matchar flygbolagets hemsida.

3. Visuella gränssnitt påverkar upplevelsen
Idag möter målgruppen allt oftare varumärken via digitala gränssnitt. Det kan vara hemsidan, webbshoppen eller en bokningssida. Det är inte ovanligt att den större delen av kontakten med företaget sker via online-tjänster. Därför får det man kallar för upplevelsedesign (UX design) en allt viktigare roll för att skapa konkurrensfördelar. Och gränsen mellan vad som är marknadsföring och vad som är tjänster försvinner helt.

4. Uppträd ärligt och transparent
Tack vare digitaliseringen är kontaktytorna många fler idag. Och några av dem står dessutom utom din kontroll. Därför är det ännu viktigare än tidigare att uppträda på ett ärligt och transparent sätt när det gäller dina avsikter. Ett uppträdande som har förankring i företagets kultur. Då minskar risken att din målgrupp möter dubbla signaler via marknadsföring, i sociala media eller via omdömen från okända.

5. Skapa en personlig upplevelse
Idag, när någon använder en webbshop eller en onlinetjänst, förväntar man sig oftast att sparade data ska användas för att skapa en bättre och mer anpassad upplevelse. Och mer relevant innehåll. Ingen vill känna sig som en i mängden och tekniken möjliggör att anpassa upplevelsen för användaren. Här finns outnyttjade möjligheter för att stärka den känslomässiga relationen till ditt varumärke.

6. Gå i kundens skor
För att lyckas med alla ovanstående punkter är det en god idé att lära känna målgruppen på djupet. Att investera i målgruppsundersökningar och analyser är en nödvändig grund för att bygga ett omtyckt varumärke. Idag räcker det inte med reklam och envägskommunikation. Folk förväntar sig att du ska kunna leverera relevant och användbar information och att du ska kunna föra en dialog på ett sympatiskt sätt. Och då måste du känna din målgrupp.

7. Ha koll på rankningen!
Till sist. Som värden ser ut just nu så behöver du synas på Google. Och inte på sidan två eller tre i sökresultatet. Och de två rader med text som beskriver ditt företag i sökresultatet är det som sätter tonen för hur ditt varumärke uppfattas i fortsättningen. Live with it.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att framtidssäkra ditt varumärke. Hör av dig så bokar vi ett förutsättningslöst möte – inom en inte alltför avlägsen framtid.

Nils Arvidsson
070-573 19 67
nils.arvidsson@tr.se

Kontakta oss

Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


    Hör av dig

    Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?