Kunskap/

Det hänger på innehållet

2017-03-14

Content marketing är orden på mångas läppar och enkelt uttryckt är content marketing precis vad det låter som att det är – innehållsmarknadsföring. Men innan vi nystar lite djupare i vad content marketing är kan man ju fråga sig varför det blivit så intressant.

Det finns det nog flera olika anledningar till. En är att hela mediebranschen svajar och att medielandskapet är under kraftig förändring. Tidningsbranschen och TV har det tufft eftersom ny teknik påverkar människors medieanvändning. Traditionell annonsering funkar helt enkelt inte längre lika bra som förr. I det nya medielandskapet är det lätt att skapa sina egna kanaler för att publicera innehåll på sina egna villkor. Det kan handla om YouTube, podradio, blogg, digitala nyhetsbrev, sociala medier etc.

Den här förändringen har fått till följd att marknadsföring mer och mer måste ske på mottagarens villkor för att det ska fungera. I många fall är det ju konsumenten själv som väljer när, var och hur man vill ta del av något. Och när kommunikationen sker på mottagarens villkor blir innehållet avgörande.

Här kommer vi in på vad content marketing är — en form av värdeskapande marknadskommunikation där värdet ligger i ett innehåll som målgruppen måste uppfatta som intressant, lärorikt eller underhållande. För att få full effekt finns det några faktorer man måste fundera över:

  • Content marketing ska skapa affärsnytta eller verksamhetsnytta och inte bara vårda varumärke och bygga långsiktiga kundrelationer. Content marketing ska vara ett medel för att attrahera potentiella kunder, göra dem till betalande kunder och behålla dem som lojala kunder.
  • Content marketing är långsiktig, regelbunden och systematisk. Långsiktigt eftersom det tar tid innan denna form av marknadsföring börjar ge effekt. Därför ska man publicera material regelbundet och för att klara av en regelbunden publicering krävs ett systematiskt produktionssätt. Content marketing har på det sättet många likheter med redaktionellt arbete.
  • Content marketing ska distribueras i egna medier. Med det menas att du kontrollerar när och vad som publiceras, och att det tydligt framgår för mottagaren vem som är avsändaren.

Vad är det då som säger att content marketing inte bara är en ny cool term i en allmänt ängslig bransch där alla tittar på alla? Jo, man kan nog konstatera att vi befinner oss i ett paradigmskifte där mottagaren i allt större utsträckning har makten över vad som är intressant, när de vill ta del av det och på vilket sätt. Det är helt enkelt en pågående förändring som vi alla måste förhålla oss till. Då gäller det att skapa en innehållsbrygd som så intressant, relevant eller underhållande att mottagaren verkligen får rätt smak i munnen och vill ha mer, om och om igen.

Roger Wikström
070-638 93 98
roger.wikstrom@tr.se

Kontakta oss

Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


    Hör av dig

    Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?