Kunskap/

Avvisningsfrekvens - när du inte håller vad du lovar

2018-01-26

Google Analytics mått avvisningsfrekvens (på engelska Bounce Rate) definieras som procentandelen enkelsidiga besök på webbplatsen. Med andra ord kan man säga att det är mängden gånger någon besökte en sida på din webbplats och går ifrån din sida utan att besöka några andra sidor på din hemsida.

Google Analytics kan visa avvisningsfrekvens i rapporter med både avvisningsfrekvens för hela webbplatsen men även avvisningsfrekvens på en enda sida på din webbplats.

Hur räknas avvisningsfrekvens ut?

Avvisningsfrekvens på en webbsida är lika med det totala antalet enskilda besök på en sida dividerat med det totala antalet besök/ingångar på sidan. Google presenterar sedan studsar (engelska Bounce) som antalet enkelsidiga besök från sidan. Ingångar är antalet gånger besökare kommit in på din webbplats via just den aktuella sidan. Avvisningsfrekvensen på din webbplats är alltså totala antalet besök kombinerade med studsar på alla sidor dividerat med det totala antalet på sidan ingångar över hela webbplatsen.

Avvisningsfrekvens har inte med besökstiden att göra

En vanlig missuppfattning bland hemsideägare och de som arbetar med SEO är att avvisningsfrekvens har att göra med hur mycket tid som spenderas på en sida. Så är det inte. Avvisningsfrekvensen handlar enbart om hur många sidor som totalt besöktes under en session (besök).

Avvisningsfrekvens i Google Analytics
Avvisningsfrekvens i Google Analytics

Ett bra sätt att mäta kvalitet

Avvisningsfrekvensen är ett bra sätt att mäta kvaliteten på trafiken till din webbplats. Den kan också vara en indikation på vilken kvalitet innehållet på din webbplats håller. En hög avvisningsfrekvens kan tyda på att besökarna på din hemsida inte är nöjda med det innehåll de möts av och det är därför de bara besöker en sida och inte klickar sig vidare. Var därför tydlig med att berätta vad besökaren kommer mötas av när du annonserar eller länkar till din hemsida via till exempel sociala medier.

Vad är en godkänd avvisningsfrekvens?

Frågan är svår att besvara eftersom det helt och hållet beror på de mål du satt upp på för din hemsida. Når du dina mål vad gäller till exempel försäljning på din hemsida med din nuvarande avvisningsfrekvens? Om inte kan det vara värt att försöka sänka din avvisningsfrekvens för att nå dina mål.

Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med att förstå din websidas statistik och kanske förbättra din sida.

Mikael Pettersson
070-569 27 02
mikael.pettersson@tr.se

Kontakta oss

Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


    Hör av dig

    Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?