Kunskap/

Animerad film

2017-03-18

Varför funkar det?

Att tecknad film har sin egen logik finns med oss sedan barnsben. Att en hundar pratar känns inte märkligt. Om kaninen dessutom kör bil och är yrkesverksam som polis höjer vi inte ens på ögonbrynen. Hjärnan förstår handlingen och hjärtat känner budskapet. För trots att vi vet att det vi ser är overkligt är upplevelsen och förståelsen högst verklig. Tittaren är alltså redan i utgångsläget beredd på att tolka det hen ser metaforiskt. Av samma anledning godtar man utan vidare att komplicerad lagringsteknik symboliseras av ett moln, tankeverksamhet av två roterande kugghjul eller att serviceteknikern kan flyga som en superhjälte för att undsätta kunden. Erfarenheten av tolkning är en av de största fördelarna med animation och gör att det blir lättare att vara pedagogisk. Pedagogiken blir extra viktig om man riktar sig till en målgrupp med inga eller begränsade kunskaper om ämnet ifråga.

När funkar det?

Hur eller om animerad film är en bra idé avgörs huvudsakligen av tre faktorer: är det rätt för målgruppen, är det rätt sätt att förmedla budskapet och är det möjligt att sprida via de önskade kanalerna? För trots sin lekfullhet och frihet är animerad film ett kraftfullt verktyg – och precis som vilket verktyg som helst är det mest effektivt när det används i rätt situationer. Vad som är rätt eller fel måste såklart bedömas från fall till fall, men det finns det några klassiska situationer då det finns en liten extra fördel med att välja just animerad film:

När något är riktigt stort. Eller litet.

Animerad film är passande för att visa det komplexa och storskaliga på ett förenklat sätt, t.ex. industriprocessen eller företagets organisation. På samma sätt kan animation synliggöra det som är för litet för att se med blotta ögat- som stålets kemiska sammansättning eller blodkropparna i blodomloppet.

Tjänster och koncept

Ibland finns det inte någon fysisk produkt att filma. Det kanske rör sig om digitala tjänster, värdegrunder eller attityder. Genom att använda metaforer (se inledningen) kan man beskriva det som saknar kropp och får möjlighet att koncentrera sig på nyttan och budskapet.

Ett ansikte utåt

När det kommer till att skapa identitetsbärande karaktärer är animation effektivt. En digital maskot kan utformas för att passa företagets identitet ut i fingerspetsarna. Dessutom är det säkert – de lägger inte skådespelandet på hyllan eller går över till konkurrenten efter ett år.

Farliga situationer

I vissa situationer vill man helt enkelt inte visa verkliga människor. Ett bra exempel är när det gäller säkerhet och olyckor; man vill inte utsätta personer för fara genom att filma dem i riskfyllda situationer.

Avslutningsvis

Det finns såklart andra gånger då animerad film kan vara rätt väg att gå. Kanske vill du sticka ut bland konkurrenternas strömlinjeformade videopresentationer, trotsa fysikens lagar eller bara få in lite humor i ett lite stelt utbildningsmaterial. Huvudsaken är att valet av manér för ditt rörliga material grundar sig på syfte och målsättning. Visar det sig att animerad film är rätt väg att gå är det bara att börja snickra på ett storyboard. Hör av dig i så fall.

Albin Ehnmark
070-279 73 68
albin.ehnmark@tr.se

Kontakta oss

Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


    Hör av dig

    Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?