Kunskap/

5 tips för att minska laddningstiden på din webbplats

2017-12-26

En av de viktigaste faktorerna för en bra webbplats är laddningstiden, eller i alla fall den uppfattade laddningstiden. Det finns en mängd saker man kan göra för att förbättra denna. Här kommer 5 tips:

1. Minimera den mängd data som användaren behöver ladda ned

Här finns ofta mycket att göra. Behövs det där pluginet verkligen? Är det nödvändigt att kod laddas in på sidor där den inte används? Skickas koden i ett så kompakt format som möjligt? Genom att minimera den mängd data som behöver laddas av besökaren uppnår man automatiskt en snabbare laddningstid.

2. Minimera antalet anrop som görs mot webbplatsen

Dagens webbplatser använder allt fler olika resurser för att fungera. Detta leder vanligtvis till att fler filer behöver laddas in på webbplatsen. Tyvärr är det protokoll som idag är mest utbrett på internet inte optimalt för att hantera många olika resurser samtidigt. Därför kan man genom att kombinera dessa resurser i gemensamma paket få en positiv inverkan på laddningstider.

3. Optimera bilder

Den största boven av alla är sannolikt bilder/filmer som implementerats på ett felaktigt sätt. Den mängd kilobyte du sparat ihop på att minimera filstorleken på kod väger lätt i jämförelse med om användaren behöver vänta på att en bild på 5 megabyte (5000 kilobyte) ska ladda klart i toppen på sidan innan personen kan läsa ut någon annan information. I många fall kan det dessutom vara fler än en bild som ska laddas in.

4. Överväg att använda dig av ett CDN

CDN står för ”Content delivery network” och är ett bra sätt att se till att besökaren laddar ned data från den plats som går snabbast. En annan fördel med ett CDN är att besökaren redan kan ha vissa filer sparade i sin webbläsares cache. (Mer om det i nästa punkt)

5. Implementera cache-lösning

Med cache menas att informationen sparas för snabbare åtkomst nästa gång den efterfrågas. För snabbare laddningstider vid upprepade besök till webbplatsen bör man se till att filer ”cacheas” på ett korrekt sätt både i besökarens webbläsare och på webbplatsens server.

Finns det fler sätt att optimera sin webbplats?

Självklart finns det betydligt mycket mer man kan göra för att optimera sin webbplats. Är du nyfiken på vad vi kan göra för just dig så tveka inte att höra av dig. Vi hjälper dig!

Kristofer Westling
070-288 23 42
kristofer.westling@tr.se

Kontakta oss

Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


    Hör av dig

    Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?