Om oss/

Karriär

Genom en spännande blandning av strategisk kompetens, idéhöjd och engagemang har TR vuxit till en av norra Sveriges största B2B-byråer. Idag hjälper vi en rad världsledande industriföretag att stärka sina positioner, både på hemmamarknaden och runt om i världen. Ofta med uppdrag som ligger i gränslandet mellan affärsutveckling och kommunikation.

Nya uppdrag och fördjupade förtroenden gör att vi nu växlar upp ytterligare. Och det är här du kommer in i bilden. Kontakta vår VD för mer information och ansökan.

Kundansvarig/Säljare

Du bemästrar den viktiga balansgången att både vinna nya uppdrag och se till att befintliga förtroenden förvaltas på bästa sätt. Du är en fena på tidplan och budget och kan leda arbetsgruppen med trygg hand, men trivs lika bra i styrelserummen och som förtroligt bollplank till kunden. Du triggas av tanken att hjälpa olika uppdragsgivare till bättre kommunikation och ökad lönsamhet. Idag arbetar du förmodligen som säljare, säljledare el dyl men vill ha ett jobb med stora möjligheter att utveckla och utvecklas. Din placeringsort blir Skellefteå eller Umeå.

Copywriter

Som copywriter på TR har du en nyckelroll i vårt kreativa arbete. Du har gedigen kunskap om hur marknadskommunikation fungerar, hur du når och engagerar målgruppen och hur det kreativa arbetet kan sättas in i ett strategiskt sammanhang. Du är kreativ och idérik och har förmågan att kommunicera både med och utan ord. Dessutom bör du vara allmänbildad och ha ett brett intresseområde samt känsla för trender. Du jobbar i ett tajt team bestående av projektledare, strateg och AD och har förmågan att både jobba i grupp och väldigt självständigt.Through an exciting mix of strategic competence, creative ideas and commitment, TR has grown into one of Northern Sweden’s largest B2B agencies. Today, we work with a number of world-leading industrial companies to strengthen their positions. Our work are often a mix of communication and business development.

New exciting projects and trusts mean that we are now are shifting up. And this is where you come into the picture. Contact our CEO for more information and application.

Account Manager / Sales

You love winning, new assignments and to ensure that ongoing work is managed well. You are a budget ninja and can lead your team with safe hand. You are also confident in the client’s board room helping clients to better communication and increased profitability. Today, you probably work as a salesman, account- or project leader, but want a job with greater opportunities and freedom. Your location will be Skellefteå or Umeå.

Copywriter

As a copywriter at TR you have a key role in our creative work. You have sound knowledge of how market communication works, how you reach and engage your target audience and how creative work can be put into a strategic context. You are creative and have the ability to communicate both with and without words. In addition, you are well-educated, trend-sensitive and have the ability to give your customers an unique voice. You will work in a tight team consisting of project managers, strategists and art directors and have the ability to work in groups and independently.

Om oss/

Karriär

Genom en spännande blandning av strategisk kompetens, idéhöjd och engagemang har TR vuxit till en av norra Sveriges största B2B-byråer. Idag hjälper vi en rad världsledande industriföretag att stärka sina positioner, både på hemmamarknaden och runt om i världen. Ofta med uppdrag som ligger i gränslandet mellan affärsutveckling och kommunikation.

Nya uppdrag och fördjupade förtroenden gör att vi nu växlar upp ytterligare. Och det är här du kommer in i bilden. Kontakta vår VD för mer information och ansökan.

Kundansvarig/Säljare

Du bemästrar den viktiga balansgången att både vinna nya uppdrag och se till att befintliga förtroenden förvaltas på bästa sätt. Du är en fena på tidplan och budget och kan leda arbetsgruppen med trygg hand, men trivs lika bra i styrelserummen och som förtroligt bollplank till kunden. Du triggas av tanken att hjälpa olika uppdragsgivare till bättre kommunikation och ökad lönsamhet. Idag arbetar du förmodligen som säljare, säljledare el dyl men vill ha ett jobb med stora möjligheter att utveckla och utvecklas. Din placeringsort blir Skellefteå eller Umeå.

Copywriter

Som copywriter på TR har du en nyckelroll i vårt kreativa arbete. Du har gedigen kunskap om hur marknadskommunikation fungerar, hur du når och engagerar målgruppen och hur det kreativa arbetet kan sättas in i ett strategiskt sammanhang. Du är kreativ och idérik och har förmågan att kommunicera både med och utan ord. Dessutom bör du vara allmänbildad och ha ett brett intresseområde samt känsla för trender. Du jobbar i ett tajt team bestående av projektledare, strateg och AD och har förmågan att både jobba i grupp och väldigt självständigt.


Through an exciting mix of strategic competence, creative ideas and commitment, TR has grown into one of Northern Sweden’s largest B2B agencies. Today, we work with a number of world-leading industrial companies to strengthen their positions. Our work are often a mix of communication and business development.

New exciting projects and trusts mean that we are now are shifting up. And this is where you come into the picture. Contact our CEO for more information and application.

Account Manager / Sales

You love winning, new assignments and to ensure that ongoing work is managed well. You are a budget ninja and can lead your team with safe hand. You are also confident in the client’s board room helping clients to better communication and increased profitability. Today, you probably work as a salesman, account- or project leader, but want a job with greater opportunities and freedom. Your location will be Skellefteå or Umeå.

Copywriter

As a copywriter at TR you have a key role in our creative work. You have sound knowledge of how market communication works, how you reach and engage your target audience and how creative work can be put into a strategic context. You are creative and have the ability to communicate both with and without words. In addition, you are well-educated, trend-sensitive and have the ability to give your customers an unique voice. You will work in a tight team consisting of project managers, strategists and art directors and have the ability to work in groups and independently.

Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?