Tjänster/

Hemsidor med rätt positioneringoch smartare affärer

Nöj dig inte med att ditt företag HAR en hemsida, webben är viktigare än så. Idag börjar alla köpbeslut, oavsett om du är privatperson eller företagare, med en sökning på nätet. Ditt företag behöver hitta en väg att ständigt hålla såväl utformning som innehåll aktuellt. Och det behöver inte vara varken krångligt eller resurskrävande.

Tre paket för en bättre hemsida
Vi har utvecklat tre olika webbpaket som gör detta enklare för ditt företag. Vilket paket du väljer att titta närmare på beror givetvis på företagets storlek och behov. Oavsett vilket paket du väljer kan du vara trygg med att vi hjälper dig hela vägen. Från förstudie, sökordsanalys och strategi till design, val av teknisk plattform, utveckling, drift och underhåll.

Du har också möjligheten att välja en fast månadskostnad för din hemsida, där utveckling, design och underhåll ingår. Nedan kan du ladda hem en översikt av dessa tre paketerbjudanden.

Ladda ner en komplett lista på våra webbpaket

Faktum är att när din hemsida fungerar som den ska, hjälper den dig antingen att tjäna mer pengar eller spara pengar. Ofta en kombination av båda. Detta beror på webbens oerhört centrala betydelse för såväl köpprocessen som informationsspridning. Vi söker information. Vi samlar fakta och gör jämförelser. Innan vi handlar med ett företag, eller funderar på om det vore en bra samarbetspartner eller arbetsplats, gör vi vår egen ”marknadsundersökning”. Den information och det intryck vi får avgör i högsta grad hur vi sedan agerar.

Mobilt surfande
Dessutom surfar vi alltmer från våra mobiler – den senaste officiella undersökningen visar att 78 procent av svenskarna kopplar upp sig via mobilen, 65 procent varje dag. Detta ställer helt nya krav på att hemsidorna ska fungera oavsett skärmstorlek (det som på fackspråk benämns responsivitet). Google delar numer upp sina sökningarna i mobilt och stationärt, där den mobila aspekten ger företag extra pluspoäng i sökmotorerna. Dina kunder agerar likadant, även om det då handlar om att det ska vara enkelt att hitta, navigera eller läsa innehållet.

TR hjälper dig hela vägen, med allt från nuläge (en genomgång hur din hemsida funkar idag), webbstrategi, webbdesign, innehåll och löpande uppdateringar av såväl content som uppdateringar av layout och funktionalitet.

Se några exempel

Carin Elvhammar
076-209 55 31
carin.elvhammar@tr.se

Kontakta oss

Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?