Case/

Valutec

Case/

Valutec

Valutec, ett värdeskapande varumärke

Valutec Group är med drygt 5000 installationer Europas ledande leverantör av värdeskapande virkestorkar. Med torktider på en bräda varannan sekund, perfekt tokkkvalitet och energibesparande lösningar tänjer Valutec verkligen på vad som är möjligt med moderna kanaltorkar.

Valutec Group är en privatägd koncern med huvudkontor i Skellefteå och helägda dotterbolag Skellefteå, Finland, Ryssland samt Kanada. Koncernen har sedan en tid tillbaka valt TR som partner när det gäller kommunikation och marknadsföring, och tillsammans har vi fortsatt bygga varumärket med hjälp av bland annat annonsering, filmer och broschyrmaterial. Och mer är på gång…