Case/

Svenska skogsplantor

Case/

Svenska skogsplantor

Svenska skogsplantor

Svenska skogsplantor är Sveriges största producent av skogsplantor. De förädlade plantor som företaget erbjuder kan påverka skogens värdetillväxt med upp till 25 procent, men tyvärr är det inte alla skogsägare som vet om det eller som gör ett aktivt val av planta. Svenska Skogsplantor ville därför öka medvetenheten och förändra köparnas beteende i den frågan.

TR har hjälpt till med att analysera köpprocesser och målgrupper. Det låg till grund för ett nytt och mer slagkraftigt koncept för marknadskommunikation. I lösningen igår en kalkylator på webben för den som vill räkna ut hur mycket skogen faktiskt är värd om 60 år.