Case/

Sveaskog

Case/

Sveaskog

Strategi, koncept och kampanjer för Sveaskog

Sveaskog ägs av svenska staten och är Sveriges största skogsägare. De bedriver verksamhet på närmare 50 platser i Sverige. Från den egna skogen levererar Sveaskog sågtimmer till sågverk, massaved till pappers- och massabruk samt biobränsle till energiföretag. Sveaskog producerar och säljer också skogsplantor samt tillhandahåller skogsskötseltjänster. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser.

Sveaskog virkesköpare mäter träd

TR har lång erfarenhet av att samarbeta med företag inom skogsbranschen och har länge varit en del av Sveaskogs marknadsföring och kommunikation. Genom åren har vi bidragit med strategi, koncept och kampanjer samtidigt som vi gjort allt från mer traditionella insatser som mässor, annonser och broschyrer till webb och uppmärksammade filmer.

Sveaskog Stolteater
Sveaskogs monter på Elmia Wood 2013