Case/

SSC

Case/

SSC

Stora steg med SSC

SSC Group är Nordens ledande snickerileverantör och objektspecialist och har ett brett utbud av produkter och tjänster som möjliggör att skapa unika miljöer i trä. Huvudkontor och kompetenscenter finns i Skellefteå och hypermodern och specialiserad tillverkningsteknik utförs i åtta fabriker. Förutom försäljning i Sverige sker också export till Norge, Danmark, Tyskland, Ryssland och flera länder i Asien.

Karolinska institutet Aula Medica
Person springer i trapp med paneler på väggen

Genom åren har vi på TR samarbetat med SSC när det gäller kommunikation och marknadsföring. På senare år har arbetet haft stort fokus på kommunikationsstrategi, varumärke, visuell identitet och webb.