Case/

Nordvestor

Case/

Nordvestor

Nordvestor – lokala möjligheter

Nordvestor, är en av Skellefteås största fastighetsägare. I en gemensam process har en ny strategi för kommunikation och positionering vuxit fram. Nordvestor vänder sig till flera kategorier av målgrupper. Allt ifrån privata hyresgäster till konsulter inom butiksetablering. Därför genomfördes en målgruppsanalys för att bättre förstå vad målgrupperna förväntar sig av ett professionellt fastighetsbolag.

En helt ny hemsida är det första steget mot att bygga en tydligare bild av Nordvestor som ett professionellt fastighetsföretag med ovanligt stort lokalt engagemang och med lokal närvaro.

nordvestor.se