Case/

Exeed

Case/

Exeed

Ledarskap med personlighet

Exeed är en ny aktör inom ledarskapsutveckling med ett eget, resultatinriktat koncept som bygger på ett djupare engagemang från både konsult och deltagare.

TR fick uppdraget att göra en målgruppsanalys och att tillsammans med uppdragsgivaren utforma en strategi för positionering och kommunikation. Strategin låg sedan till grund för en helt ny visuell identitet och hemsida. Målet var att skapa en professionell företagsidentitet tydligt färgad av de två grundarnas starka personligheter och synsätt.

exeed.se