Case/

Elecosoft

Case/

Elecosoft

Elecosofts strategiska partner

Elecosoft är en ledande leverantör av IT-verktyg och tjänster anpassade för bygg- och installationsbranschen. IT-verktygen består av effektiva och användarvänliga programvaror för hela byggindustrin och för hela byggprocessen.

Elecosoft är en koncern med huvudkontor i Skellefteå. Koncernen består av moderbolaget Consultec Group AB samt dotterbolaget Elecosoft Consultec AB. Sedan 2003 ägs Elecosoft av brittiska Elecosoft plc.

Elecosoft-Skylt vid kontoret i Skellefteå
Elecosoft Bidcon-film

Under ett långvarigt och givande samarbete har TR varit Elecosofts strategiska partner när det gäller kommunikation, varumärke och namnfrågor. Vi är också leverantör av bland annat film, webb, visuell identitet, programikoner och mässmaterial.

Glad Elecosoft medarbetare visar upp Staircon på sin tablet
Elecosoft kollage hemsida