Case/

Brokk

Case/

Brokk

Brokk bygger långsiktigt

Brokk är världens ledande tillverkare av fjärrstyrda rivningsmaskiner.
Sedan 1976 har företaget utvecklat rivnings- och underhållslösningar för bygg-, cement-, gruv-, metallprocess-, tunnel- och kärnkraftsindustrin samt en mängd olika rivningslösningar för speciella uppdrag och projekt över hela världen. Huvudkontoret ligger i Skellefteå och produkterna marknadsförs, säljs och servas genom ett globalt nätverk av dotterbolag, distributörer och agenter.

Vi på TR är stolta över att Brokk har gett oss det långsiktiga förtroendet att arbeta med företagets strategiska kommunikation. Det betyder att vi samarbetar kring allt från kommunikativ strategi och visuell identitet till planering och produktion.

Brokk-katalog 2017 uppslag