Case/

Brokk

Case/

Brokk

Brokk bygger långsiktigt

Brokk är världens ledande tillverkare av fjärrstyrda rivningsmaskiner.
Sedan 1976 har företaget utvecklat rivnings- och underhållslösningar för bygg-, cement-, gruv-, metallprocess-, tunnel- och kärnkraftsindustrin samt en mängd olika rivningslösningar för speciella uppdrag och projekt över hela världen. Huvudkontoret ligger i Skellefteå och produkterna marknadsförs, säljs och servas genom ett globalt nätverk av dotterbolag, distributörer och agenter.

Brokk-katalog 2017 uppslag