Case/

Boliden E-scrap

Case/

Boliden E-scrap

Boliden E-scrap

En hörnpelare i den cirkulära ekonomin handlar om företags förmåga till återvinning. Målsättningen är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara, och såväl Sverige som EU har satt upp tuffa riktlinjer för hur företagen ska kunna göra denna vision till verklighet. Här ligger Boliden långt framme. Rönnskärsverken är världens största återvinnare av elektronik och en förebild för smältverk runt om i världen.

TR hjälper till att berätta om detta till i annonser, broschyrer och sociala media, och passar på att visa att skrot kan vara vackert. Vi ser också till att det presentationsmaterial som Boliden tar fram verkligen uppfattas på rätt sätt, genom ett webbaserad utvärderingsverktyg. Hör av dig så berättar vi mer.