Om oss/

B2B är vår hemmaplan

Världen är full av förkortningar. Även inom kommunikation och marknadsföring. Här brukar man dela upp marknadssegmenten i två snarlika förkortningar: B2B och B2C.

Skillnaden kan (lite förenklat) ligga i vad köparen använder varan eller tjänsten till: Är det för egen konsumtion är det B2C (business to consumer). Ska hen använda varan för att i sin tur tjäna pengar, är det B2B (business-to-business).

Även om köpprocessen på ett sätt är snarlik, så ställer B2B samtidigt speciella krav på marknadsföringen. Inte minst nu när den digitala dimensionen öppnar nya möjligheter (eller konkurrenssituationer beroende på hur man ser det) när nya mediavanor ställer gamla sanningar på huvudet. Och det älskar vi. B2B är vår passion och vår spetskompetens. Vi arbetar med ledande företag och pigga uppstickare i en rad olika branscher. Vi vässar deras strategier, deras budskap och erbjudanden så att deras kunder ser tydliga fördelar.

Vi hjälper också våra uppdragsgivare ut på nya marknader, och har stor erfarenhet av att anpassa strategier, budskap och kampanjer så att de når ut och når in. I vårt nätverk finns också kompletterande kompetens kring exportmarknadsföring och IP-frågor, ett tryggt och offensivt stöd när du tar nya steg med ditt företag.

Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


    Hör av dig

    Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?