Om oss/

Karriär

Genom en spännande blandning av strategisk kompetens, idéhöjd och engagemang har TR vuxit till en av norra Sveriges största B2B-byråer. Idag hjälper vi en rad världsledande industriföretag att stärka sina positioner, både på hemmamarknaden och runt om i världen. Ofta med uppdrag som ligger i gränslandet mellan affärsutveckling och kommunikation.

Nya uppdrag och fördjupade förtroenden gör att vi nu växlar upp ytterligare. Och det är här du kommer in i bilden. För alla tjänster, kontakta vår VD för mer information och ansökan. Vi vill ha din ansökan senast den 22 juni.

Kundansvarig/Säljare

Du bemästrar den viktiga balansgången att både vinna nya uppdrag och se till att befintliga förtroenden förvaltas på bästa sätt. Du är en fena på tidplan och budget och kan leda arbetsgruppen med trygg hand, men trivs lika bra i styrelserummen och som förtroligt bollplank till kunden. Du triggas av tanken att hjälpa olika uppdragsgivare till bättre kommunikation och ökad lönsamhet. Idag arbetar du förmodligen som säljare, säljledare el dyl men vill ha ett jobb med stora möjligheter att utveckla och utvecklas. Din placeringsort blir Skellefteå eller Umeå.

Digital strateg

Du gillar kundkontakt och kundutveckling och triggas av att hjälpa dem göra bättre affärer genom goda råd och smarta val. Du lotsar kunden rätt när det gäller SEO, Adwords, sociala media och olika digitala verktyg som hjälper kunden att spara eller tjäna pengar. Idag jobbar du förmodligen med strategier eller mediarådgivning med betoning på det digitala. Hos oss får du jobba en en arbetsgrupp med experter inom respektive område och med lokala, nationella och globala kunder.

Teknisk projektledare / Senior utvecklare

Du är en erfaren programmerare som vill ta ännu ett steg i din utveckling. Som teknisk projektledare kommer du att leda och kvalitetssäkra andras arbete, och tillsammans med arbetsgruppen dra upp riktlinjerna för hur vi på bästa sätt löser kundens webbehov. Lite då och då kommer du att få visa upp dina egna programmeringsfärdigheter.  Du är väl förtrogen med HTML, CSS, Javascript, PHP, mySQL och Wordpress. Kunskaper inom andra content management-system är meriterande.

Programmerare

Vi söker ännu en erfaren programmerare som är en fena på HTML, CSS, Javascript, PHP, mySQL och Wordpress och som gärna får vara trygg med Sitecore, Episerver och/eller andra CMS. Du är noggrann, snabb och pålitlig och trivs med att jobba i team samt att ha viss kundkontakt. Om du idag jobbar på byrå eller har egen låda spelar mindre roll. På TR får du både trevliga arbetskamrater och nya utmaningar. Vi vill att du börjar så snart som möjligt. Din placeringsort blir Skellefteå eller Umeå. Hör av dig till vår VD för mer information.

Copywriter

Som copywriter på TR har du en nyckelroll i vårt kreativa arbete. Du har gedigen kunskap om hur marknadskommunikation fungerar, hur du når och engagerar målgruppen och hur det kreativa arbetet kan sättas in i ett strategiskt sammanhang. Du är kreativ och idérik och har förmågan att kommunicera både med och utan ord. Dessutom bör du vara allmänbildad och ha ett brett intresseområde samt känsla för trender. Du jobbar i ett tajt team bestående av projektledare, strateg och AD och har förmågan att både jobba i grupp och väldigt självständigt.Through an exciting mix of strategic competence, creative ideas and commitment, TR has grown into one of Northern Sweden’s largest B2B agencies. Today, we work with a number of world-leading industrial companies to strengthen their positions. Our work are often a mix of communication and business development.

New exciting projects and trusts mean that we are now are shifting up. And this is where you come into the picture. For all available positions, contact our CEO for more information. We want your application by 22 June.

Account Manager / Sales

You love winning, new assignments and to ensure that ongoing work is managed well. You are a budget ninja and can lead your team with safe hand. You are also confident in the client’s board room helping clients to better communication and increased profitability. Today, you probably work as a salesman, account- or project leader, but want a job with greater opportunities and freedom. Your location will be Skellefteå or Umeå.

Digital strategist

You like working close to your clients, helping them make better business through smart choices in the digital realm. You master SEO, Adwords, Social Media and various digital tools that help the customer either save or earn money. Today, you probably work with digital strategies or media. With us, you will work with a team of experts in each area and with local, national and global customers.

Technical Project Manager / Senior Developer

You are an experienced programmer who wants to take another step in your career. As a technical project manager at TR, you will lead and quality assure others’ work, and together with the group create and implement guidelines on how to solve the customer’s web needs. Occasionally, you will be able to showcase your own programming skills. You are familiar with HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL and Wordpress. Knowledge in other content management systems is meritorious.

Programmer

We are looking for yet another experienced programmer who master HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL and WordPress and are familiar with Sitecore, Episerver and / or other CMS. You are meticulous, fast and reliable and enjoy working in teams as well as having some direct customer contact. We want you to start as soon as possible. Your location will be Skellefteå or Umeå.

Copywriter

As a copywriter at TR you have a key role in our creative work. You have sound knowledge of how market communication works, how you reach and engage your target audience and how creative work can be put into a strategic context. You are creative and have the ability to communicate both with and without words. In addition, you are well-educated, trend-sensitive and have the ability to give your customers an unique voice. You will work in a tight team consisting of project managers, strategists and art directors and have the ability to work in groups and independently.

Om oss/

Karriär

Genom en spännande blandning av strategisk kompetens, idéhöjd och engagemang har TR vuxit till en av norra Sveriges största B2B-byråer. Idag hjälper vi en rad världsledande industriföretag att stärka sina positioner, både på hemmamarknaden och runt om i världen. Ofta med uppdrag som ligger i gränslandet mellan affärsutveckling och kommunikation.

Nya uppdrag och fördjupade förtroenden gör att vi nu växlar upp ytterligare. Och det är här du kommer in i bilden. För alla tjänster, kontakta vår VD för mer information och ansökan.

Kundansvarig/Säljare

Du bemästrar den viktiga balansgången att både vinna nya uppdrag och se till att befintliga förtroenden förvaltas på bästa sätt. Du är en fena på tidplan och budget och kan leda arbetsgruppen med trygg hand, men trivs lika bra i styrelserummen och som förtroligt bollplank till kunden. Du triggas av tanken att hjälpa olika uppdragsgivare till bättre kommunikation och ökad lönsamhet. Idag arbetar du förmodligen som säljare, säljledare el dyl men vill ha ett jobb med stora möjligheter att utveckla och utvecklas. Din placeringsort blir Skellefteå eller Umeå.

Digital strateg

Du gillar kundkontakt och kundutveckling och triggas av att hjälpa dem göra bättre affärer genom goda råd och smarta val. Du lotsar kunden rätt när det gäller SEO, Adwords, sociala media och olika digitala verktyg som hjälper kunden att spara eller tjäna pengar. Idag jobbar du förmodligen med strategier eller mediarådgivning med betoning på det digitala. Hos oss får du jobba en en arbetsgrupp med experter inom respektive område och med lokala, nationella och globala kunder.

Teknisk projektledare / Senior utvecklare

Du är en erfaren programmerare som vill ta ännu ett steg i din utveckling. Som teknisk projektledare kommer du att leda och kvalitetssäkra andras arbete, och tillsammans med arbetsgruppen dra upp riktlinjerna för hur vi på bästa sätt löser kundens webbehov. Lite då och då kommer du att få visa upp dina egna programmeringsfärdigheter.  Du är väl förtrogen med HTML, CSS, Javascript, PHP, mySQL och Wordpress. Kunskaper inom andra content management-system är meriterande.

Programmerare

Vi söker ännu en erfaren programmerare som är en fena på HTML, CSS, Javascript, PHP, mySQL och Wordpress och som gärna får vara trygg med Sitecore, Episerver och/eller andra CMS. Du är noggrann, snabb och pålitlig och trivs med att jobba i team samt att ha viss kundkontakt. Om du idag jobbar på byrå eller har egen låda spelar mindre roll. På TR får du både trevliga arbetskamrater och nya utmaningar. Vi vill att du börjar så snart som möjligt. Din placeringsort blir Skellefteå eller Umeå. Hör av dig till vår VD för mer information.

Copywriter

Som copywriter på TR har du en nyckelroll i vårt kreativa arbete. Du har gedigen kunskap om hur marknadskommunikation fungerar, hur du når och engagerar målgruppen och hur det kreativa arbetet kan sättas in i ett strategiskt sammanhang. Du är kreativ och idérik och har förmågan att kommunicera både med och utan ord. Dessutom bör du vara allmänbildad och ha ett brett intresseområde samt känsla för trender. Du jobbar i ett tajt team bestående av projektledare, strateg och AD och har förmågan att både jobba i grupp och väldigt självständigt.


Through an exciting mix of strategic competence, creative ideas and commitment, TR has grown into one of Northern Sweden’s largest B2B agencies. Today, we work with a number of world-leading industrial companies to strengthen their positions. Our work are often a mix of communication and business development.

New exciting projects and trusts mean that we are now are shifting up. And this is where you come into the picture. For all available positions, contact our CEO for more information. We want your application by 22 June.

Account Manager / Sales

You love winning, new assignments and to ensure that ongoing work is managed well. You are a budget ninja and can lead your team with safe hand. You are also confident in the client’s board room helping clients to better communication and increased profitability. Today, you probably work as a salesman, account- or project leader, but want a job with greater opportunities and freedom. Your location will be Skellefteå or Umeå.

Digital strategist

You like working close to your clients, helping them make better business through smart choices in the digital realm. You master SEO, Adwords, Social Media and various digital tools that help the customer either save or earn money. Today, you probably work with digital strategies or media. With us, you will work with a team of experts in each area and with local, national and global customers.

Technical Project Manager / Senior Developer

You are an experienced programmer who wants to take another step in your career. As a technical project manager at TR, you will lead and quality assure others’ work, and together with the group create and implement guidelines on how to solve the customer’s web needs. Occasionally, you will be able to showcase your own programming skills. You are familiar with HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL and Wordpress. Knowledge in other content management systems is meritorious.

Programmer

We are looking for yet another experienced programmer who master HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL and WordPress and are familiar with Sitecore, Episerver and / or other CMS. You are meticulous, fast and reliable and enjoy working in teams as well as having some direct customer contact. We want you to start as soon as possible. Your location will be Skellefteå or Umeå.

Copywriter

As a copywriter at TR you have a key role in our creative work. You have sound knowledge of how market communication works, how you reach and engage your target audience and how creative work can be put into a strategic context. You are creative and have the ability to communicate both with and without words. In addition, you are well-educated, trend-sensitive and have the ability to give your customers an unique voice. You will work in a tight team consisting of project managers, strategists and art directors and have the ability to work in groups and independently.

Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Vi har kunskap, muskler och nätverk. Vi står också mitt i det digitala. Mitt i det förändrade medialandskap som omfamnar globalisering och onlinemarknadsföring som två självklara delar. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?


Hör av dig

Vår hemmaplan är business-to-business. Vi förstår industriföretagande, köpprocesser och vilka speciella krav de ställer på marknadsföringen. Vi vet hur kommunikation skapar kännedom, bygger värde och ökar din attraktionskraft. Och vi älskar det! Vad kan vi hjälpa dig med?